Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, elastyczne godziny pracy a korzyści dla pracodawcy

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym jest istotna dla naszego ciała oraz ducha i nie jest to żadną tajemnicą. Jaką rolę odgrywają tu elastyczne godziny pracy? Obecnie wiele firm docenia taki tryb pracy, zwłaszcza  w tych trudnych ekonomicznie czasach. Jakie korzyści mogą zaobserwować pracodawcy?

Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym – korzyści dla pracodawcy

Wprowadzenie elastycznych godzin pracy w firmie oznacza większą konkurencyjność, ponieważ pracodawca może szybciej reagować na zmieniające się rynki, wprowadzić zmiany i optymalnie wykorzystać możliwości personelu. Co więcej, taki model zwiększa szanse na wydłużenie godzin działania firmy co może znaleźć odzwierciedlenie w większych zyskach. Korzyści należy również upatrywać w poprawie nastrojów wśród pracowników. Często zaczynają oni czerpać większą satysfakcję z pracy i wypełniać obowiązki z większym zaangażowaniem. Wraz z poprawą morale są duże szanse na poprawę zdrowia pracowników. Tym samym, koszty związane z nieobecnością pracowników spowodowaną chorobą powinny zmaleć.

Wydajność powinna się poprawić, ilość przestojów zmaleć. Koszty ogólne również mogą zmaleć jako, że część pracowników może również wykazać chęć pracy zdalnej. Jednocześnie pracodawca zyskuje zdolność przyciągania i utrzymania pracowników posiadających bardziej zróżnicowane kwalifikacje. Niższe wskaźniki rotacji personelu to kolejna korzyść. Pracownicy, którzy mogliby odejść z firmy pozbawieni możliwości decydowania o swoich godzinach pracy pozostaną dostosowując swój grafik do aktualnych okoliczności i możliwości. Niższa rotacja wśród personelu oznacza również, że pracodawca może zatrzymać doświadczonych pracowników, którzy często są bardziej wydajni i świadczą wysokiej jakości usługi. To z kolei, wiąże się zwykle z większą lojalnością i satysfakcją klientów, którzy mają do czynienia z profesjonalistami.

O czym warto pamiętać wprowadzając elastyczny czas pracy?

Wprowadzenie elastycznych godzin pracy nie musi być trudne. Warto jednak skonsultować się z pracownikami przed wdrożeniem nowych praktyk w firmie. Rozmowy, wyjaśnienia, wysłuchanie opinii pracowników to etap, którego nie należy pomijać. Pojawia się wtedy okazja uświadomienia pracownikom jakie korzyści niesie ze sobą przejście na elastyczny tryb pracy zarówno firmie jak i im samym.